Bestyrelse og selskabsledelse. roller og ansvar for generalforsamling, bestyrelse, direktører